KÖZADATOK

175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok működésének átláthatóbbá tételéről

valamint

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról

valamint

2009. éi CXXII. a köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről

 

jogszabályokban előírt KÖZADATOK

 

 

A társaság
neve: Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 

A társaság
rövid neve:
Nagytarcsai
Közszolgáltató Kft.

A céget a BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA a 13-09-166978
cégjegyzékszámon jegyezte be és tartja nyilván .

Cégjegyzékszám : 13-09-166978

Adószám 24762607-2-13

Székhely 2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 35.

A tag(ok) adatai

1/1.        Nagytarcsa Község Önkormányzata  

2142 Nagytarcsa, Rákóczi utca 4.

Nyilvántartási szám: ÁHT 730523

A szavazati jog mértéke
minősített többségű befolyást biztosít. 
( 100%)

A vezető tisztségviselő(k), a képviseletre jogosult(ak)
adatai

Ádány Barbara (an.: Végh Tímea
Mária)

Születési ideje: 1990/05/25

2142 Nagytarcsa, Petőfi telep 13.
1. lház. 1. em. 5.

Adóazonosító jel: 8450690196

A képviselet módja: önálló

A képviseletre jogosult
tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Jogviszony kezdete: 2020/03/16

Jogviszony vége: 2021/03/16

A változás időpontja: 2020/03/03

Bejegyzés kelte: 2020/03/18
Közzétéve: 2020/03/21

Megbízási szerződés : 2020.03.16.
napjától 1 év határozott időtartamra

Díjazás : bruttó havi 430.000 Huf

Közszolgáltató jav. szabályzata pdf

70/2020. (II.27) Képviselő-testület határozata:
A Képviselő-testület 42/2020 számú határozatával
módosított 269/2019 számú határozatát módosítja tekintettel arra, hogy Ádány
Barbara (anyja neve: Végh Tímea Mária) cégjegyzékbe történő bejegyzése nem
került végrehajtásra, az ügyvezetői feladatokat akadályoztatás miatt átvenni
nem tudta.

A Képviselő testület 2020. március 16. napjától
kezdődően egy éves határozott időtartamra megbízza Ádány Barbarát megbízási
szerződéssel havi bruttó 430.000 forintért a Nagytarcsai Közszolgáltató Kft
ügyvezetői feladatainak ellátásával.

Az Új ügyvezető feladatkörét a cégjegyzékbe
történő bejegyzésétől számított 5 munkanapon belül köteles átvenni. Ősz Gyula
pedig köteles átadni. A munkakörének átvételéig terjedő időtartamra a
Képviselő-testület, mint az alapító jogok gyakorlója Ádány Barbarát az
ügyvezetői felelősség alól felmenti.

Képviselő-testület megbízza a Polgármestert,
hogy tegye meg a szükséges munkajogi intézkedéseket és megbízatásának
megszűnéséről és a jelen határozatról Ősz Gyulát írásban tájékoztassa.

Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnal
A Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem, 1
tartózkodással a határozati javaslatot ELFOGADTA

 

A felügyelőbizottsági tagok adatai

Nagy Tibor (an.: Csiszár
Erzsébet)

2142 Nagytarcsa, Arany János utca
8.

Jogviszony kezdete: 2020/05/29 Jogviszony
vége: 2025/05/29

A változás időpontja: 2020/05/28

Bejegyzés kelte: 2020/06/08
Közzétéve: 2020/06/09 Hatályos: 2020/05/28 …

Jurics Jolán (an.: Páncsics
Jolán)

2142 Nagytarcsa, Bodza utca 12.

Jogviszony kezdete: 2020/05/29 Jogviszony
vége: 2025/05/29

A változás időpontja: 2020/05/28

Bejegyzés kelte: 2020/06/08
Közzétéve: 2020/06/09 Hatályos: 2020/05/28 …

Rédei Attila (an.: Mihály Erika)

2142 Nagytarcsa, Árpád Fejedelem
utca 13.

Jogviszony kezdete: 2020/05/29 Jogviszony
vége: 2025/05/29

A változás időpontja: 2020/05/28

Bejegyzés kelte: 2020/06/08
Közzétéve: 2020/06/09 Hatályos: 2020/05/28 …

A cég statisztikai számjele         24762607-3530-572-13.

 

A könyvvizsgáló(k) adatai

ADÓ-MÉRLEGELŐ Könyvelő és
Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság

1035 Budapest, Szentendrei út 26.
III. em. 12.

Cégjegyzékszám: 01-09-565341

A könyvvizsgálatért személyében
is felelős személy adatai:

Szalay Ilona Margit (an.: Sánta
Margit)

1035 Budapest, Szentendrei út 26.
III. em. 12.

Jogviszony kezdete: 2015/09/01
Jogviszony vége: 2020/09/01

A cég elektronikus elérhetősége :

A cég kézbesítési címe: nagytarcsaivagyonkezelo@gmail.com

 

Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.13-09-166978

Dolgozók munkavédelmi és tűzvédelmi oktatása: Hornyák lajos
( megbízás)

 

A Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény szerinti
foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást (korábbi nevén: üzemorvosi
szolgáltatást) végző : Dr. Ray Péter (2119 Pécel, Pesti út 6.)