Grundért Sport

Teniszpályák

nagytarcsa

Havi tagdíj a tenisz szakosztály tagja részére
     
heti 4 óra időtartamra   5.000.-Ft / hó
     
heti 2 óra időtartamra   3.000.-Ft / hó
     
 

Tagdíj fizetés: negyedévente előre

· április 01 – június 30.

· július 01 - szeptember 30

· október 01 – december 31

 

· nem szakosztályi tag a teniszpályát 1.000.-Ft / óra díj ellenében veheti igénybe.

· szakosztályi tag + vendégjátékos pálya használatánál a vendég 500.-Ft / óra díj ellenében veheti igénybe

 

· tenisz szakosztályi tagok egymás közötti játéknál csak 1 játékos teniszórája kerül elszámolásra

· a pályafoglalást a játék megkezdése előtt 2 órával lehet lemondani, minden más esetben a pálya használatot ki kell fizetni

· a tenisz szakosztály tagjainak az igénybe vehető heti óramennyiség felhasználása után a pályát 1.000.-Ft/óra díj ellenében veheti igénybe

· a pályát igénybe vevő játékosok a HÁZIRENDET kötelesek betartani, mely ezen utasítás mellékletét képezi

 

HÁZIREND

Jelen házirend mindenkire vonatkozik, aki valamilyen formában a teniszpályát igénybe veszi. Ennek betartásáért az igénybevevő a felelős.
1. A pálya berendezési és felszerelési eszközeit csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.
2. A létesítményt mindenki csak saját felelősségére használhatja! Esetleges balesetekért a pálya üzemeltetője felelősséget nem vállal.
3. Balesetről, káreseményről igénybevevő köteles a gondnokot /üzemeltető képviselőjét... értesíteni, aki erről kötelezően jegyzőkönyvet vesz fel!
4. A sportpálya gondnokának/üzemeltető képviselőjének utasításait a pálya használatakor be kell tartani.
5. A pálya salakos borítására tilos minden olyan lábbelivel rámenni, amely a felületet megsértheti. A pályák teniszcipőben és megfelelő öltözékben használhatók.
6. A pályán, padokon hagyott tárgyakért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
7. Minden okozott kárt a gondnoknak/üzemeltető képviselőjének jelenteni kell. A nem rendeltetésszerű használatból okozott kárt minden esetben meg kell téríteni!
8. A sportpálya területén a dohányzás, élelmiszer fogyasztása tilos!
9. Tilos a pálya területére üveget bevinni!
10. Tilos a pálya területére kutyát vagy más állatot bevinni!
11. Aki a létesítményre vonatkozó rendszabályokat felszólítás ellenére megszegi, illetve nem tartja be, a pálya használatától eltiltható!

Pályák, játékidő:

1. A játék egész órakor kezdődik és óra 55 percig tart. A maradék 5 percben kérjük, a pályát csigavonalban lehúzni szíveskedjenek!
2. Játékra várva, a lefoglalt időpont előtt a teniszpályán tartózkodni nem lehet. Bemenni oda legkorábban 5 perccel az óra megkezdése előtt szabad.

Pálya foglalás: Albert Tünde 06-70-633-8055

1. A pályákat igénybe veheti „adhoc” vagy bérleti rendszerben.
2. A pálya foglalása személyesen vagy telefonon keresztül történik.
3. A pályák játékra való esetleges alkalmatlanságát (pl.: eső) mindig a bérlő és üzemeltető közösen, a pályán döntik el.

A pálya éjszakára zárva tart a környezet nyugalma, és az esetleges rongálás elkerülése érdekében.