HULLADÉKGAZDÁLKODÁS
Kommunális és szelektív hulladékelszállítással, lomtalanítással kapcsolatos információk
TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁS
Intézmények karbantartása,
településgazdálkodási szolgáltatások,
helységek bérlete
GRUNDÉRT SPORT
Információk a sportpályák, tornaterem
használatáról, árairól